Week van de Mobiliteit: medewerkers rijden steeds minder ver in hun bedrijfswagen

13-09-2019

Mobiliteit wint aan belang in de oorlog om talenten

Gent – 13 september 2019 – De gemiddelde afstand die medewerkers afleggen met de bedrijfswagen voor woon-werkverkeer, is in de laatste jaren drastisch gedaald. Dat blijkt uit een mobiliteitsstudie, die HR- en Well-being expert Attentia uitvoerde in het kader van de Week van de Mobiliteit. Daarnaast winnen duurzame alternatieven op de bedrijfswagen, zoals carpooling en de fiets, aan terrein.

Medewerkers rijden dagelijks gemiddeld 23 kilometer heen en terug naar hun werk in hun bedrijfswagen, terwijl dat in 2012 nog 29 kilometer bedroeg. Een flinke daling dus, hoewel dat niet betekent dat de bedrijfswagen aan populariteit inboet. Het aantal bedrijfswagens op de Belgische wegen is sinds 2012 namelijk met meer dan een derde gestegen.

Een mogelijke verklaring voor de daling in woon-werkverkeerafstand, is omdat mensen steeds dichter bij hun werk willen wonen”, verklaart Legal Consultant Yves Labeeu. “Dat is voor velen zelfs een belangrijke drijfveer om voor een werkgever te kiezen of om van werkgever te veranderen. Aandacht voor mobiliteit wordt voor ondernemingen dus steeds belangrijker. Sommige medewerkers wisselen af en toe van vervoersmiddel en nemen, afhankelijk van de situatie, bijvoorbeeld de fiets of bus. Zo zijn ze flexibeler als er bijvoorbeeld geen parking voorhanden is of als ze van het zonnetje willen genieten.

Carpooling in de lift

Uit de cijfers van Attentia blijkt ook dat duurzame alternatieven op de bedrijfswagen aan terrein winnen. Vooral carpooling tekent groene cijfers op, letterlijk en figuurlijk. Vandaag leggen carpoolers dagelijks gemiddeld 34,58 km af voor hun woon-werkverkeer: een stijging van 6,28 km ten opzichte van 2012. Yves Labeeu: “Een logische trend, want steeds meer ondernemingen organiseren carpooling voor hun medewerkers. Op financieel en fiscaal vlak is dat een win-winsituatie voor beide partijen.

Opvallend daarbij is dat jonge carpoolers aanzienlijk langere afstanden rijden. 20-29 jarigen leggen gemiddeld 37 kilometer per dag af, terwijl 50-59-jarigen ‘amper’ 30 kilometer carpoolen. Analyseren we de cijfers bij woon-werkverkeer met de bedrijfswagen, dan zien we een omgekeerde trend: 18 km voor 20-29 jarigen, 26 km voor 50-59 jarigen.

Verschillen tussen genders en statuten

Bij andere vervoersmiddelen blijven de dagelijkse gemiddelde afgelegde afstanden voor woon-werkverkeer stabiel: fiets (15 km), te voet (2 km), eigen wagen (22 km) en openbaar vervoer (24 km). In alle cijfers zijn er genderverschillen: mannen zijn langer op de baan om op hun werk te raken dan vrouwen, ongeacht het vervoersmiddel. Tussen arbeiders en bedienden zijn de verschillen minder zwart-op-wit: arbeiders zitten gemiddeld langer op de fiets, terwijl bedienden langer onderweg zijn met de eigen wagen, het openbaar vervoer of via carpooling.

Steeds meer medewerkers nemen de fiets

Hoewel de gemiddelde afgelegde afstand ongewijzigd is, gaan steeds meer medewerkers met de fiets naar het werk. Uit de cijfers van de mobiliteitsstudie van Attentia tekent de ‘stalen ros’ een mooie stijging op: in 2015 koos nog zo’n 6,5% van de medewerkers voor de fiets, maar in 2018 was dit aantal al tot 9,1% gestegen.

Het is niet verwonderlijk dat de fiets aan populariteit wint”, aldus Yves Labeeu. “Steeds meer ondernemingen bieden een (elektrische) fiets of speed pedelec aan in een cafétariaplan, zoals DOTS Flexibel Verlonen van Attentia. Zeker sinds de invoering van het mobiliteitsbudget, dat sinds 1 maart in werking is getreden, promoten werkgevers steeds vaker alternatieve vervoersmiddelen. En dat is een goede zaak: een fietsende medewerker is een gezondere medewerker, met minder stress, ziekte en meer productiviteit als gevolg.
 

media


andere talen / autres langues

contact

all colors of public relations

Eef Leroy

Public Relations Officer

+32 52 55 33 26
Attentia

Maaike Van Coppernolle

Content & Communication Responsable

Attentia

Attentia, partner in HR en Well-being van grote bedrijven, KMO’s en zelfstandigen, biedt producten en diensten aan op vlak van HR, Payroll, Preventie & Bescherming en Well-being. Deze geïntegreerde aanpak levert haar klanten data en dus bredere inzichten voor een succesvol HR & Well-being beleid. Attentia gelooft dat gelukkige mensen de drijvende kracht zijn achter elke succesvolle onderneming. Met meer dan 670 medewerkers, verdeeld over 40 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië staat Attentia ten dienste van haar 15.000+ klanten. Meer informatie vindt u op www.attentia.be.