Mediabericht Attentia: Mannen krijgen vaker loonsverhoging dan vrouwen

07-03-2019

Gent, 7 maart – Loonsverhogingen worden vaker aan mannelijke medewerkers toegekend. Dat blijkt uit een analyse van het Business Intelligence team van HR- en Well-being specialist Attentia. De studie volgde jaarlijks ongeveer 33.000 medewerkers, en dat over een periode van tien jaar. Zo'n tweederde van de medewerkers met een individuele loonsverhoging zijn mannen, tegenover eenderde vrouwen.


 

In 2018 kreeg 14,02% van de mannen een loonsverhoging, terwijl bij de vrouwen slechts 10,42% een hoger loon ontving. Het gaat om een individuele opslag, die dus bovenop de index wordt gegeven. Opvallend is ook dat in de voorbije tien jaar telkens een beduidend groter aandeel van de mannelijke medewerkers een loonsverhoging kreeg. Uitschieter is de periode 2014 tot 2016, toen dubbel zoveel mannen van opslag genoten.

Wanneer we enkel naar de voltijdse medewerkers kijken, is het verschil iets kleiner. Bij de mannen kreeg vorig jaar 16,05% een loonsverhoging, tegenover 14,57% van de vrouwen. Maar ook hier steken de mannelijke medewerkers er, op een paar uitzonderingen na, elk jaar bovenuit.


 

Hoe komt dit?
Is er een verklaring voor het feit dat mannen nog steeds veel gemakkelijker een loonsverhoging kunnen afdwingen? Tim De Troch, expert van Attentia over deze materie: “We kunnen op het eerste gezicht enkel de klassieke argumenten van de mondige, zelfzekere man gebruiken. Of misschien ligt het aan de positieve bescheidenheid van vrouwen, maar in beide gevallen leggen we dan de schuld bij de vrouwen zelf. Verschillende studies maken duidelijk dat dit zeker niet altijd het geval is.

Uit het Nederlandse 'Nationaal Salarisonderzoek' blijkt dat vrouwen wel degelijk sneller tevreden zijn over hun loon: 56% vindt hun huidige salaris een correcte beloning, terwijl slechts 50% van de mannen die mening deelt. Dat is opvallend aangezien de vrouwen in de studie op maandbasis 6% minder verdienen en het loon van hun mannelijke collega's ook sterker is gestegen.

Andere studies vinden deze verklaring te eenvoudig. Zo stelt onder andere een onderzoek bij Australische medewerkers uit 2016 dat evenveel vrouwen als mannen om opslag vragen, maar ze die gewoon niet krijgen. De Nederlandse hoogleraar psychologie Jaap van Muijen opperde in het AD dat slechtere onderhandelingstechnieken bij vrouwen een rol kunnen spelen. Hij raadt vrouwelijke medewerkers aan een cursus te volgen om beter te onderhandelen.

Of misschien worden de kwaliteiten van vrouwen systematisch ondergewaardeerd. Tim De Troch verwijst naar de mening van Yvonne Benschop, hoogleraar 'organizational behaviour' aan de Radboud universiteit. “Zij merkt op dat het beeld van de ideale werknemer nog steeds op mannelijke leest is geschoeid. De manier waarop mannen het altijd hebben gedaan, in het kostwinnersmodel, is de norm geworden. Als je niet continu en flexibel aanwezig kunt zijn, wordt dat volgens haar beschouwd als een gebrek aan motivatie. En als je geen assertiviteit toont, dan wordt dit als zwakte gezien.

Tips voor vrouwen
Er zijn dus meerdere verklaringen mogelijk, maar volgens de wet moeten vrouwen en mannen voor hetzelfde werk gelijk beloond worden. Vrouwelijke medewerkers mogen daarom niet te snel tevreden zijn over het loon dat ze aangeboden krijgen.

Tim De Troch: “Empathie en communicatie zijn belangrijke kwaliteiten om een goede relatie met een potentiële werkgever op te bouwen. Durf je verwachtingen ook zeker duidelijk te maken. Bereid je tot slot ook goed voor op de onderhandelingen. Je kan tegenwoordig makkelijk via de Salariskompas of de Loonwijzer opzoeken wat het gemiddelde loon is voor iemand met dezelfde functie en gelijkaardige ervaring. Hoe meer je weet, hoe moeilijker werkgevers je om te tuin kunnen leiden.

media


andere talen / autres langues

contact

all colors of public relations

Eef Leroy

Public Relations Officer

+32 52 55 33 26
Attentia

Maaike Van Coppernolle

Content & Communication Responsable

Attentia

Attentia, partner in HR en Well-being van grote bedrijven, KMO’s en zelfstandigen, biedt producten en diensten aan op vlak van HR, Payroll, Preventie & Bescherming en Well-being. Deze geïntegreerde aanpak levert haar klanten data en dus bredere inzichten voor een succesvol HR & Well-being beleid. Attentia gelooft dat gelukkige mensen de drijvende kracht zijn achter elke succesvolle onderneming. Met meer dan 670 medewerkers, verdeeld over 40 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië staat Attentia ten dienste van haar 15.000+ klanten. Meer informatie vindt u op www.attentia.be.