Beltug publiceert nieuwe vragenlijst GDPR-compliance sociale secretariaten

13-12-2017

Nieuwe vragenlijst om GDPR-compliance van sociale secretariaten na te gaan, gepubliceerd door Beltug.
Organisatie kondigt tevens nieuw Belgisch forum voor uitwisseling van informatie en ervaringen rond privacy aan.

Sint-Niklaas, 13 december 2017 - In de aanloop naar de deadline van 25 mei 2018, de datum dat de GDPR-regelgeving in Europa van kracht wordt, lanceert Beltug, de Belgische vereniging die de belangen van CIO’s en andere ICT-managers behartigt, haar Privacy Council. De Privacy Council is een platform voor ervaren privacy professionals die er informatie en ervaringen over privacy kunnen delen. 
Daarnaast lanceert Beltug een vragenlijst die bedrijven kunnen gebruiken om de GDPR-compliance van hun sociaal secretariaat na te gaan.

Sociale secretariaten bezitten veel persoonlijke data

“25 mei 2018, de dag dat de General Data Protection Regulation (GDPR) geactiveerd wordt, komt steeds dichterbij, en bedrijven kunnen alle hulp gebruiken om hen op deze dag voor te bereiden”, zegt Danielle Jacobs, general manager van Beltug. “Beltug wil bedrijven bijstaan bij dit traject met concrete hulpmiddelen. Zo hebben we een vragenlijst klaar die bedrijven kunnen gebruiken om na te gaan of hun sociaal secretariaat vanaf 25 mei GDPR-compliant zal zijn. Immers, in België werkt bijna elke organisatie met een sociaal secretariaat voor de loonverwerking. Deze sociale secretariaten hebben veel persoonlijke informatie van medewerkers in hun bezit en zijn dus op grote schaal betrokken bij de GDPR. Met deze vragenlijst kunnen bedrijven terugvallen op een complete tool die alle aspecten die van toepassing zijn op een sociaal secretariaat, bevraagt. Zo hoeven ze dat uitgebreide werk niet zelf voor te bereiden. Maar het is wel belangrijk dat elk bedrijf deze bevraging doet. Ze zijn het immers verplicht in het kader van de GDPR-regelgeving.”

Nood aan platform om ervaringen uit de wisselen én te wegen op het beleid

Daarnaast blijkt dat er nood is aan een Beltug Privacy Council zodat Belgische privacy-specialisten uit verschillende sectoren elkaar kunnen ontmoeten, rond de voorbereiding van de GDPR, maar ook rond privacy-thema’s in het algemeen.

“De Privacy Council is gericht op privacy-specialisten van grotere bedrijven, en brengt mensen met verschillende achtergronden samen, zoals Data Privacy Officers, security experts en juristen”, licht Danielle Jacobs toe.

De activiteiten van de Privacy Council sluiten aan bij de basisobjectieven van Beltug: best practices en ervaringen tussen privacy experten uitwisselen om deze daarna te gebruiken om andere leden te informeren. Daarnaast wil Beltug met de input van deze groep kunnen wegen op de beleidsvorming van de overheid. “Door de overheidsdiensten te voorzien van de input vanuit de bedrijfswereld hopen wij een dialoog tot stand te brengen waardoor de uiteindelijke beleidsbeslissingen beter op ieders behoeften zijn afgestemd”, onderstreept Danielle Jacobs de nood van de Council. “En het kan ook over concrete maar noodzakelijke dingen gaan. Wij willen bijvoorbeeld graag overleggen over een praktische manier om een datalek te melden bij de Privacy-commissie.”

Tijdens de kick-off meeting op 15 november traden alvast de vertegenwoordigers van organisaties zoals Bpost, Engie, Agfa, UCB, Proximus, Allen&Overy en FOD Financiën toe. De leden van Beltug krijgen binnenkort de gelegenheid om zich kandidaat te stellen.

Brede waaier aan GDPR-initiatieven

De Privacy Council is het meest recente initiatief van Beltug om de leden van de organisatie voor te bereiden op het officiële startschot van de GDPR. Eerder stelde Beltug al de Vendor Assessment Questionnaire ter beschikking. Deze bevat de vragen die je je cloud-leveranciers kan stellen om te polsen hoe ze omgaan met de GDPR. Dat er nood is aan zulke initiatieven, bewijzen de cijfers: deze vragenlijst werd intussen al meer dan 400 keer opgevraagd.
Ook de nieuwe vragenlijst, met de GDPR-gerelateerde vragen voor je sociaal secretariaat, is voor alle organisaties op eenvoudige vraag te bekomen via info@beltug.be .
 

media


Meer info over GDPR
andere talen / autres langues

contact

all colors of public relations

Hilde De Wachter

Content manager

+32 52 55 33 26
Beltug

Danielle Jacobs

Managing Director Beltug

+32 495 10 88 51
Beltug

Met meer dan 1380 leden uit 430 bedrijven, is Beltug de grootste Belgische vereniging van ICT-beslissers uit verschillende economische sectoren en de overheid. Het beheer van softwarelicenties, cloud en de bijhorende beveiliging, IT-contracten, enterprise mobility, bescherming van privacy en van gegevens, IoT,… staan op onze agenda. www.beltug.be