52% van Belgen wil biometrische gegevens delen voor een betere online beveiliging
08/05/2018
- 46% staat open voor ‘gefedereerde’ identificatie
- 39% wil biometrische gegevens delen voor toegang tot meerdere online accounts

Volgens een Unisys-onderzoek staat bijna de helft van de Belgen (46 procent) open voor het gebruik van ‘gefedereerde’ identificatiesystemen (die verschillende identificatiemethoden bundelen in één tool) om de toegang tot online diensten te versnellen. Gefedereerde identificatie houdt in dat burgers zich met één enkele elektronische identiteit online eenvoudig kunnen aanmelden bij verschillende organisaties, zonder iedere keer opnieuw een verificatie te hoeven uitvoeren.

Met een enquête bij 3.500 Europeanen verspreid over zeven Europese landen, waarvan 500 in België, polste Unisys bij consumenten naar hun opinie over ‘federated identity’, biometrische authenticatie voor toegang tot hun online accounts en hun opvattingen over het delen van persoonlijke data.

Op de vraag welke voordelen ze zien in het delen van hun biometrische data met een gefedereerd identiteitsprogramma, vermeldde 52% een betere beveiliging van hun accounts; 39% wees op ‘single sign on (SSO)’ toegang tot meerdere accounts, zoals overheid, online banking en sociale media; 32% sprak over snellere toegang tot overheids- en bankdiensten; en 72% gelooft dat het zou leiden tot kostenverlagingen.

Uit het onderzoek blijkt dat Belgen wel zin hebben in een gefedereerde identiteit maar dat velen nog meer garanties willen voor ze intekenen om hun persoonlijke data te delen. 50% van de respondenten verwacht dat de organisaties de beveiliging rond hun biometrische data toelichten vooraleer ze bereid zijn om ze te delen. Anderen waren er meer gerust in: 32% zei dat ze de gefedereerde identiteit zouden ondersteunen als die werd aanbevolen door bedrijven waar ze al een online account hebben en 33% zei dat ze hun biometrische gegevens zouden delen als hun omgeving hiervoor zou intekenen.

Rudolf De Schipper, Senior Project Manager bij Unisys, zegt: “Vele smartphonegebruikers gebruiken nu al vingerafdrukherkenning als authenticatiemiddel. De technologie wordt volwassener en de bereidheid van het algemene publiek om biometrische data te delen om hun levens te veraangenamen groeit navenant. In de toekomst zullen gecentraliseerde ID-diensten waarschijnlijk een combinatie van controles op het apparaat en verificatie op de server omvatten, waarbij de persoonsgegevens worden geverifieerd door een serviceprovider. Dat betekent dat dienstverleners hun krachten moeten bundelen om de harten en geesten van consumenten te winnen. De GDPR zet databeveiliging en privacy bovenaan de agenda van de consument, waardoor serviceproviders hun beveiligingsstrategieën snel op punt moeten zetten.

In Europa worden nu al stappen ondernomen om deze technologie in overheidsdiensten in te bedden. In België bevat de huidige identiteitskaart al biometrische gegevens, maar we mogen nog extra initiatieven verwachten in de nabije toekomst. De federale Belgische overheid heeft bijvoorbeeld veel enthousiasme getoond voor itsme, de gratis app die toegang biedt tot verscheidene banken en operators met één en dezelfde code, gecombineerd met hun telefoonauthenticatie. Deze unieke code, in combinatie met vingerafdrukherkenning op de smartphone, maakt een degelijke kans om de het de facto authenticatiemechanisme van de toekomst te worden.Beveiligingsoplossingen van Unisys combineren ervaren consultants, geavanceerde producten en gemanagede diensten over het hele beveiligingsspectrum, van preventie en detectie tot het verhelpen van risico’s en geavanceerde bedreigingen. Ze omvatten Unisys Stealth (identity)®-software die identiteitsbeheer biedt dat een sterke beveiliging combineert met een open architectuur, waardoor organisaties snel en eenvoudig biometrische toegangscontrole en multi-factor authenticatie op meerdere apparaten kunnen implementeren. Stealth (identity)™ ondersteunt alles van eenvoudige consumententoepassingen tot grootschalige burgeridentificatieprogramma's die worden gebruikt voor grensovergangen en nationale identificatieopslagplaatsen.

Ga voor meer informatie over end-to-end oplossingen voor biometrisch identiteitsbeheer naar http://www.unisys.com/biometrics.

Nota voor de Redactie
Unisys voerde deze Biometrics Study in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België, Spanje, Zwitserland en Italië om te peilen naar de visie van het grote publiek op biometrie en het delen van persoonlijke biometrische gegevens voor snellere en eenvoudigere toegang tot online diensten. Unisys bevraagde meer dan 3.500 personen in Q3 2017.
 

Downloads
Logo
 
Andere talen / Autres langues
 
Contact
Whizpr
Eef Leroy
PR Officer
Unisys Belgium
Unisys is een internationaal IT-bedrijf dat hoogwaardige, op veiligheid gerichte oplossingen maakt voor de meest digitaal veeleisende ondernemingen en overheden wereldwijd. Het aanbod van Unisys omvat beveiligingssoftware- en diensten, digitale transformatie en werkplekdiensten, industrietoepassingen en -diensten en innovatieve bedrijfsomgevingssoftware voor ondernemingen met een intensief computerverkeer. Surf voor meer informatie over hoe Unisys op een veilige manier voor betere resultaten zorgt voor overheden, financiële diensten en de commerciële sector naar www.unisys.com.