integrated communications

Latest Releases

Le nouveau partenariat ISV se concentre sur la protection des entreprises contre les cyberattaques émergentes

Read more »

Nieuwe samenwerking focust op bescherming van bedrijven tegen nieuwe cyberaanvallen.

Read more »

Des incitants s’imposent pour trouver des alternatives

Read more »

Nood aan stimuli voor alternatieven

Read more »

Des algorithmes sophistiqués d’apprentissage automatique procèdent à une évaluation fiable des chances de réussite d’initiatives RH et Bien-être.

Read more »

Geavanceerde machine learning-algoritmes maken een betrouwbare inschatting mogelijk van de slaagkans van geplande HR- en Well-being initiatieven.

Read more »

L’équipe Business Intelligence d’Attentia dévoile que le nombre d’heures que les employés prestent de chez eux ou d’un autre endroit que le lieu de travail a augmenté de plus de 25 % la dernière année et demie. Le télétravail prend de l’ampleur. Selon Attentia, cela est en partie dû à la problématique de la mobilité, qui prend de plus en plus d’importance, et à la recherche d’un meilleur équilibre privé-professionnel.

Read more »

Business Intelligence van Attentia legt bloot dat het aantal uren dat medewerkers van thuis uit of vanop een andere locatie werken, het voorbije anderhalf jaar is toegenomen met meer dan 25 procent. Telewerk zit in de lift, onder andere onder invloed van de steeds grotere mobiliteitsproblematiek en de zoektocht naar een betere work-life balance.

Read more »

Brussel - De Edge and IoT Solutions-divisie van Dell Technologies kondigt nieuwe oplossingen en bundels aan die de inzet van veilige, schaalbare oplossingen voor edge computing en IoT use cases vereenvoudigen. Dell Technologies combineert tools uit zijn brede portfolio met technologie van Intel en partners die deelnemen aan het Dell Technologies IoT Solutions-partnerprogramma. Deze staan aan de basis van workloads voor computer vision - op basis van imaging-sensoren - en machine intelligence, die worden gekarakteriseerd door gestructureerde telemetrie uit sensoren en beheersystemen. Dell Technologies werkt samen met Intel dat heeft geholpen deze oplossingen nog geavanceerder te maken op basis van zijn computer vision- en analytics-technologie.

Read more »